Passionsstudien

EN STUDIE OM UNGA MÄNNISKORS PASSIONER

Att ha insikt kring vad människor går igång på är viktigare än någonsin för alla som arbetar med marknadsföring - så resonerade vi på SF Media när vi drog igång ett stort nordiskt researchprojekt om passion.

Vad är egentligen en passion, när uppstår den och hur påverkar passion våra konsumtionsbeslut och varumärkespreferenser? Och går det att mäta passion?

För att ta reda på det har vi tillsammans med undersökningsföretaget Ipsos intervjuat unga människor i Sverige, Norge och Finland. Och med hjälp av experter inom Neuroscience har vi tittat på vad som egentligen händer i hjärnan när passion uppstår.

Slutligen har vi samarbetat med tio stora varumärken som fått sina reklamenheter testade med hjälp av Brainscanning och Eye Tracking för att se vilka responser kommunikationen genererar.

Resultatet från studien har skapat många insikter och är högst intressant, inte bara eftersom det faktiskt inte finns någon direkt forskning inom området passion och hjärnan, utan också för att vi nu hittat ett sätt att mäta passion.

PASSION LEDER BLAND ANNAT TILL:

  • Mer energi och tid ägnas åt det som man känner passion för
  • Ökad vilja att konsumera och köpa passionsrelaterade produkter och tjänster
  • Ökad uppmärksamhet, visualisering och tankar på det som är ens passion
  • Lägre priskänslighet gällande föremål och tjänster kring ens passion