SF Media
Reklam är bäst på bio
Du måste ha Flash

Här finns några exempel på kreativa kampanjer som lyckats bra på bio.

SAWA (Screen Advertising World Association) utforskar "Bästa användande av Bio" över hela världen. Se några av deras showcase och de fantastiska möjligheter som levereras på biografer idag. www.sawa.com/showcase